Ešte častejšie chyby pri skúškach

Na úvod jedno zamyslenie. Ak žiak neúspešne zavŕší záverečné skúšky, je to chyba žiaka alebo inštruktora? Hmmm. Ale poďme teda pekne po poriadku. Ak by sme chceli pokryť všetky nedostatky, s ktorými sa inštruktori stretávajú, a to nie len na skúškach, takýchto článkov by muselo vzniknúť veľmi veľa. Pretože v našej profesií by ste nenašli[…]

Najčastejšie chyby žiakov pri záverečných skúškach

Otvorenie nového kurzu býva vždy výzvou. Nikdy neviete, akí žiaci prídu, aké sú ich vlohy, čo všetko už ovládajú a čo budú ich, takpovediac, bolestivé body pri vedení vozidla. Keďže autoškola je taktiež formou školy, priebežné učenie sa je nevyhnutnou podmienkou pre zvládnutie záverečných skúšok. Niektoré úkony potrebujeme prejsť a zopakovať aj niekoľkokrát počas jazdy, iné sa[…]