Muži a ženy za volantom. Čo majú spoločné a v čom sa líšia.

Už dlho nie je automobilizumus a šoférovanie výhradne mužskou záležitosťou. Či už ste muž, alebo žena, určite v sebe nosíte určité predstavy spájajúce sa so spôsobom šoférovania toho opačného pohlavia. Ženy nevedia parkovať, muži sú agresívni. Ženy sa pri kúpe auta rozhodujú podľa farby, muži podľa výkonu. Aj to sú bežne zaužívané predsudky, ktoré nie sú až tak celkom založené na pravde. Tiež je otázne, podľa akých kritérií vieme rozdeliť dobrých a zlých šoférov. Je to na základe počtu spôsobených dopravných nehôd? Na základe najazdených kilometrov? Vo svete sa danej tematike venujú aj na štatistickej úrovni, preto Vám prinášame krátke nahliadnutie na zaujímavé zistenia – najmä z anglických, nemeckých, ale aj slovenských ciest – zhrnuté do krátkej infografiky.

Pozrite sa na vyjadrenie charakteristických čŕt vodičov mužského a ženského pohlavia. A rozhodnite sami. Sú lepšie ženy, alebo muži? A nie je to vlastne jedno…