Čo prinesú GPS systémy a identifikačné zariadenia v autoškolách

V uplynulom roku sa veľa hovorilo (a menej písalo) o používaní GPS systémov vo výcvikových vozidlách a v učebniach autoškôl. Verejnosť do značnej miery ovplyvnená mediálnych ošiaľom, v húfoch prúdila do kurzov a všetci dúfali, že ich tento systém a následné zvýšenie cien nezastihne. A mali pravdu, nezastihlo. Aj keď, predsa trocha. Diskusiu na tému vhodnosti, technickej spoľahlivosti a najmä ekonomickej náročnosti nového systému nateraz necháme bokom. Keďže sú nové pravidlá schválené a v tomto momente aj povinné, poďme sa pozrieť na to, čo všetko to– pre žiadateľov zvažujúcich nastúpenie do kurzu – prináša.

 

Odjazdím toľko, koľko v skutočnosti musím

Či už chcete získať vodičské oprávnenie na traktor, autobus, alebo osobné auto, každá skupina má zákonom predpísaný počet jázd (praktickej časti) a hodín teórie (teoretická príprava). Pri zahájení kurzu sú žiaci oboznámení s presným počtom jázd a hodín v premávke, na autocvičisku, alebo na trenažéri, ak je nim autoškola vybavená. Novo-schválený systém monitorovania má v tomto prípade jasnú úlohu – zaručiť, aby nedochádzalo ku kráteniu počtu jázd. A to, napríklad, pri zaplatení plnej sumy za kurz. Každý jeden žiak, zapísaný v kurze, môže byť ku skúškam pripustený až po odučení všetkých častí teórie a odjazdení predpísaného počtu jázd. Až v tomto momente môže byť vygenerované osvedčenie o ukončení kurzu, ktoré žiaka oprávňuje zúčastniť sa skúšok. V skratke, systém bude registrovať Váš progres a zaručí, že ste v kurze absolvovali všetko, čo ste v skutočnosti mali.

 

Autoškola 2.0

Vozidlá, učebne, ale aj trenažéry prešli zlepšovacou kúrou; dostali elektronické čítacie zariadenia. Tie sú tam na to, aby mohli registrovať dochádzku na jazdu, alebo na teóriu. Celý systém je pritom jednoduchý; žiak aj inštruktor sa prostredníctvom týchto zariadení musia prihlásiť a potvrdiť tak, že vyučovanie skutočne prebieha. No a ako to funguje? Budete so sebou nosiť plastovú kartičku (alebo prívesok s čipom), ktorá bude určená práve Vám. Na začiatku hodiny – jazdy, alebo teórie – priložíte kartičku k čítaciemu zariadeniu a hodina sa môže začať. Údaje sa odošlú do centrálneho informačného systému, kde sa následne archivujú. Toto identifikačné zariadenie (alebo token, ako budete iste často počuť) bude Vašim dočasným vodičským preukazom a zároveň nástrojom pre úspešné dokončenie kurzu. Žiadne high-tech, ale predsa posun k elektronizácii.

 

Všadeprítomný e-learning

Nový systém bude vyžadovať, aby ste sa zúčastnili najmenej 80-tich percent z vyučovacích hodín teórie. Ak tak nespravíte, budete povinní si chýbajúce hodiny nahradiť; buď individuálne s inštruktorom alebo elektronicky cez portál cestného informačného systému. No a tu sme pri e-learningu. Ten prebieha po prihlásení vo forme samoštúdia a samozrejme, jeho výsledkom bude kontrolný test. Taktiež online. Budete tak mať možnosť pristupovať k študijným materiálom z mobilov, tabletov alebo iných zariadení a priebežne zvyšovať úroveň svojich vedomostí, aj keď vymeškáte reálnu výučbu.

 

Zvýšenie cien – kvalita a náklady

Áno, pristúpilo sa aj k zvyšovaniu. Zvýšili sa požiadavky na prevádzku technickej základne, s čím boli spojené aj nevyhnutné investície. A každý prevádzkovateľ autoškoly, s úmyslom poskytovať kvalitné a úplné kurzy, musel takýto krok vpred spraviť. A treba zdôrazniť, že prichádza po veľmi dlhej dobe. Máme za to, že vodičský preukaz je investícia na celý život. Nemusí sa obnovovať a nevyžaduje ďalšie preskúšanie po odjazdení xy rokov/ kilometrov (na rozdiel od inštruktorských preukazov, napríklad). Tak ako je to s tou cenou? Je to veľa? Je to málo? To nechám na Vaše posúdenie. Ale chceme sa posunúť smerom k dobre vybaveným učebniam, moderným vozidlám a trenažérom a priťahovaním mladej generácie do radov inštruktorov. A to všetko v prospech skvalitnenia výučby a najmä situácie v cestnej premávke.

A tým novosti aj končia. Elektronický systém vedenia autoškoly je ešte stále len na začiatku svojej cesty a jeho technická náročnosť je skôr obavou pre samotných prevádzkovateľov, ako pre žiakov samotných. Z čoho v konečnom dôsledku vyplývajú minimálne dva závery. Po prvé, nových pravidiel sa netreba báť. A po druhé, treba si dávať pozor na prihlasovacie kartičky. Nech sa máte čím pípnuť.