Zmeny v dopravných značkách od 1.4.2020

V krátkom časovom horizonte sme boli svedkami úprav dvoch podstatných zákonov pre premávku po cestných komunikáciách. Ľudovo nazývaný “cestný zákon” č. 8/2009 Z.z a Vyhláška č. 9/2009 Z.z., ktorá ho doplňovala, prešli zmenami, ktoré si vodiči môžu od apríla všimnúť najmä v pomaly pribúdajúcich zmenených dopravných značkách. Ešte minulý rok sme na našej stránke priniesli[…]