Zmeny predpisov. Dôraz na cyklistov a prázdne chodníky v obciach.

Od schválenia novely cestného zákona ubehlo už pár mesiacov, no a od zajtra (1.3.) budeme môcť tieto zmeny vidieť aj v praxi. Ide najmä o úpravy častí zákonov, ktoré sa priamo dotýkajú jazdy cyklistov, spôsobe ich predchádzania, ich prednosti v jazde, ako aj obmedzenia parkovania motorových vozidiel na chodníku. Nižšie ponúkame krátky prehľad zmien, ktorý by nemal uniknúť[…]

Zmeny v dopravných značkách od 1.4.2020

V krátkom časovom horizonte sme boli svedkami úprav dvoch podstatných zákonov pre premávku po cestných komunikáciách. Ľudovo nazývaný “cestný zákon” č. 8/2009 Z.z a Vyhláška č. 9/2009 Z.z., ktorá ho doplňovala, prešli zmenami, ktoré si vodiči môžu od apríla všimnúť najmä v pomaly pribúdajúcich zmenených dopravných značkách. Ešte minulý rok sme na našej stránke priniesli[…]