Muži a ženy za volantom. Čo majú spoločné a v čom sa líšia.

Už dlho nie je automobilizumus a šoférovanie výhradne mužskou záležitosťou. Či už ste muž, alebo žena, určite v sebe nosíte určité predstavy spájajúce sa so spôsobom šoférovania toho opačného pohlavia. Ženy nevedia parkovať, muži sú agresívni. Ženy sa pri kúpe auta rozhodujú podľa farby, muži podľa výkonu. Aj to sú bežne zaužívané predsudky, ktoré nie[…]