Zmeny predpisov. Dôraz na cyklistov a prázdne chodníky v obciach.

Od schválenia novely cestného zákona ubehlo už pár mesiacov, no a od zajtra (1.3.) budeme môcť tieto zmeny vidieť aj v praxi. Ide najmä o úpravy častí zákonov, ktoré sa priamo dotýkajú jazdy cyklistov, spôsobe ich predchádzania, ich prednosti v jazde, ako aj obmedzenia parkovania motorových vozidiel na chodníku. Nižšie ponúkame krátky prehľad zmien, ktorý by nemal uniknúť[…]